THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5690424
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4706002
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3182825
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132939
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120680
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648865
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613492
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375628