THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672194
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4627141
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3145134
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126512
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118877
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644077
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612244
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367417